Lekdijk Ameide-Everdingen niet dicht voor motorrijders

door | 23-07-2020 | Gelezen en gedeeld

Op motor.nl |

Wel dicht, niet dicht voor motorrijders.
De gemeente Vijfheerenlanden komt er nog niet uit. In september starten ze met politie en Waterschap Rivierenland een proef. Daarmee willen de drie partijen data verzamelen hoe de overlast door met name motorrijders op de Lekdijk tussen Ameide en Everdingen te beteugelen. Er komen borden die motorrijders én andere recreanten op de dijk attenderen op de overlast die zij kunnen veroorzaken.

Na de pilot volgt een evaluatie van de effecten van de maatregelen. Zijn die positief dan worden ze mogelijk definitief met eventuele aanpassingen. Ook zal het controlegebied dan vergroot worden en wordt bekeken hoe het probleem bij de bron aangepakt kan worden.